Gå til hovedtekst

Utfører

Statped

Grupper på

2 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

  1. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)