Gå til hovedtekst

Utfører

Statskonsult

Grupper på

27 unike evalueringer fordelt på 20 oppdragsgivere (med forløpere).

Arkivverket

  1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Riksarkivet)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

  1. Evaluering av Høykom III (sammen med NFR og Fornyings- og administrasjonsdepartementet)

Riksarkivet

  1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)