Gå til hovedtekst

Utfører

Synovate Norge

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Brønnøysundregistrene

  1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Registerenheten i Brønnøysund

  1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)