Gå til hovedtekst

Utfører

Telemarksforsking Bø

Grupper på

61 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 2. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 3. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 4. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 5. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 6. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 7. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 8. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 9. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 10. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 3. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 4. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 5. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 6. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 7. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 8. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 9. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)