Gå til hovedtekst

Utfører

Telemarksforsking Bø

Grupper på

57 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

  1. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
  2. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
  3. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
  4. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
  5. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
  6. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
  7. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
  8. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
  9. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
  10. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)