Gå til hovedtekst

Utfører

Terramar

Grupper på

12 unike evalueringer fordelt på 5 oppdragsgivere (med forløpere).

Finansdepartementet (FIN)

  1. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
  2. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
  3. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
  4. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
  5. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
  6. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
  7. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
  8. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
  9. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
  10. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)