Gå til hovedtekst

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

Oppdragsgiver (med forløpere)20052006200720082009201020112012Total
Statens vegvesen (SVV)2405684130
Samferdselsdepartementet (SD)3524293028
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)000111205
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)010300004
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)200000103
Kystverket000020002
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)010000001
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)100000001
Jernbaneverket000001001
Klima- og miljødepartementet (KLD)000100001
Finansdepartementet (FIN)000100001
Arbeids- og velferdsdirektoratet001000001
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)001000001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)