Gå til hovedtekst

Utfører

Vestlandsforsking

Grupper på

4 unike evalueringer fordelt på 6 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

  1. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Kommunikasjon uavhengig av stad

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

  1. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)