Oppdragsgiver (med forl°pere);2005;2009;2010;2013;Total Kunnskapsdepartementet (KD);1;1;1;0;3 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD);0;0;0;2;2