Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Norsk kulturråd tildelte i april 2009 et oppdrag om å gjennomgå og evaluere Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) til Telemarksforsking. Bakgrunnen for oppdraget lå blant annet i Kultur- og kirkedepartementets St. meld. nr. 21 Samspill, hvor departementet varsler at de vil ta initiativ til en gjennomgang av NOTAM. Rapporten gir en deskriptiv evaluering av Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM). Den gir et bilde av institusjonens status og virksomhet ved evalueringstidspunktet, herunder en beskrivelse av organisering, oppgaver, prosjekter, samarbeidspartnere og praksis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 654.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:59.658265
MODIFIED 2016-08-12 06:00:12.747805+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:59.658265
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)