Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Sluttrapport for en evaluering av en statlig tilskuddsordning til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner. Evalueringen har gått over to år startet i januar 2006. Tilskuddet ble opprettet i 2005 som et ledd i Tiltaksplan mot fattigdom og med formål å prøve ut ulike modeller for aktiviserings- og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. 10 millioner kroner ble lyst ut i februar 2005 og totalt 18 tiltak fra 13 organisasjoner fikk tilskudd. Evalueringen belyser seks ulike problemstillinger som som samles i tre perspektioktiv: et tjenesteyterperspektiv, et brukerperspektiv og et forankringsperspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 880.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:22.018787
MODIFIED 2016-12-02 11:00:22.819578+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:22.018787
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)