Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Veiledningstjenesten ved Helgerud ressurssenter i Bufetatregion øst, arbeider med rekruttering og opplæring av fosterforeldre. Senteret tilbyr også spesiell oppfølging og veiledning av fosterforeldre slik at de bedre kan lykkes med oppgaven å være fosterforeldre. Den spesielle oppfølgingen inkluderer blant annet individuell veiledning, 24 timers oppfølging og gruppeveiledning. Evalueringen viser at både kommunene og fosterforeldrene som benytter tilbudet er svært fornøyd. Tilbudet oppfattes som positivt fordi tjenesten er behovstilpasset, har høy faglig kvalitet, er fleksibel og er opptatt av brukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 948.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:24.468321
MODIFIED 2017-09-17 02:01:43.487299+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:24.468321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)