Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.

Utgangspunktet for evalueringen var et ønske om å belyse følgende forhold: Er målsetningene, slik disse er nedfelt i mandatet, oppnådd? I hvilken grad har OCA lykkes? Hvordan er stiftelsens effektivitet? Hvordan oppfattes OCA av viktige grupper? Vurdere OCAs mandat, vedtekter, styresammensetning og administrasjonssammensetning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 21.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:59.911900
MODIFIED 2017-09-17 02:00:57.255286+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:59.911900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)