Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport

Evaluator mener man bare i begrenset utstrekning kan si at etableringen av næringshager har bidratt til – eller vil kunne bidra til – etablering av genuint nye arbeidsplasser innenfor kunnskapsbasert næringsvirksomhet i distriktene. Næringshagenes viktigste funksjon er deres bidrag til styrking og videreutvikling av eksisterende lokalt/regionalt næringsliv og næringslivssatsing. Næringshagene er attraktive for kvinner og bidrar til en viss tilbakeflytting. Næringshagene kan over tid bidra til økt utvalg av kompetansebaserte arbeidsplasser lokalt/regionalt. En næringshage er flere kunnskapskrevende virksomheter under samme tak. Et slikt fellesskap vil gjøre det lettere å samarbeide, dele erfaringer og bidra til egen og andres kompetanseheving. Formålet er å skape fremtidsrettede og konkurransedyktige virksomheter i distriktene. Det vil legges til rette for å kunne bo lokalt og jobbe globalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 619.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.654015
MODIFIED 2016-04-24 22:02:18.633417+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.654015
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)