Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten omhandler erfaringer med et frivillig skoleår etter grunnskolen i Danmark. Målet med det 10. året er at elevene forbeder seg faglig, utvikler seg personlig og sosialt samt blir mer bevisst på hvilken videre utdanning de ønsker. Rapporten bygger på de erfaringer som er gjort i Danmark, målt gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, spørreskjema og gruppeintervjuer av lærere og elever. Formålet med denne rapporten var å finne ut hvilke elever som velger et frivillig 10. skoleår, hvordan er elevenes faglige og sosiale utvikling, hva er det som kjennetegner det pedagogiske innholdet og hvilke erfaringer har elever og lærere med dette tilbudet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-19 12:00:54.703491
MODIFIED 2014-08-14 11:47:40.788439+00:00
CREATED 2013-10-19 12:00:54.703491
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)