Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Søkningen av unge har økt til maritime utdanninger, men det er vanskelig å rekruttere skipsoffiserer til faglærerstillinger ut fra dagens lønns- og arbeidsvilkår. Det er nå god gjennomføring i maritime utdanninger. Samarbeid med maritim næring (praksis, teknologisk utstyr) gir mer relevant og oppdatert utdanning. Dette er noen av konklusjonene i en rapport på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Rapporten (”En utdanning du kommer langt med” – maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler) er basert på gruppeintervjuer med elever/studenter og faglærere/studieledere, spørreskjema til lærestedene og offentlig statistikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 937.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-12 12:01:36.159433
MODIFIED 2014-08-14 11:43:26.059887+00:00
CREATED 2012-09-12 12:01:36.159433
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)