Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Rapporten oppsummerer prosesser og gode grep i tidligere kommunesammenslåinger. Oppdraget har bestått i å hente inn ny informasjon fra sammenslåingene av Mosvik og Inderøy, Harstad og Bjarkøy og den da pågående sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke. I tillegg har rapporten sammenstilt tidligere dokumentere erfaringer fra andre kommunesammenslåinger. Rapporten har bl. a. dannet grunnlag for veiledere fra KMD om gjennomføring av kommunesammenslåinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:04:01.155572
MODIFIED 2018-01-09 01:04:01.173007
CREATED 2018-01-09 01:04:01.155572
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)