Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Formålet med prosjektet er å sette søkelyset på jobbintervjuet, som er en komponent i ansettelsesprosessen. Overordnet spør vi hvor godt egnet jobbintervjuet er som virkemiddel for å skille mellom allerede kvalifiserte arbeidssøkere. I datainnsamlingen fikk vi anledning til å være med på en serie av intervjuer i ulike virksomheter og til forskjellige typer stillinger. I alt har vi fulgt ansettelsesprosessen i fem caser. Totalt har vi vært til stede eller filmet 67 jobbintervjuer. I rapporten stilles tre spørsmål: 1) Hvordan bruker arbeidsgivere jobbintervjuet for å rekruttere nye medarbeidere? 2) Hvilke vurderinger gjøres av arbeidssøkeres kompetanse og egnethet? 3) Hvordan samsvarer disse vurderingene med den opplevelsen arbeidssøkerne har av rekrutteringsprosesser? Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - Forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:03:21.766751
MODIFIED 2015-10-16 08:20:30.205917+00:00
CREATED 2015-03-08 23:03:21.766751
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)