Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

”Kunnskapsløftet – fra ord til handling” har vært en stor statlig satsing som skulle sette flere skoler i stand til å forbedre læring og læringsmiljø gjennom å bygge skolen som organisasjon og system. Programperioden varte fra 2006 – 2010. Til sammen har 100 prosjekter fått støtte i programperioden. Rapporten inneholder konklusjoner etter avslutningen av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling".

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:35.576761
MODIFIED 2021-03-28 04:00:18.367016+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:35.576761
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)