Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Rapporten bygger på en sosiologisk studie av forskjellige sosiale ståsteder hvor man er avskåret fra å eie egen bolig. Av forskjellige årsaker, det være seg økonomiske, helsemessige (somatiske og/eller psykiske), rusrelaterte, sosiale eller kulturelle, evner ikke personene i disse ståstedene å leve opp til selveieridealet i den norske boligpolitikken. De evner ikke å tre inn i den dominerende boligeierklassen og er slik sett «selveierideologiens tapere». Rapporten handler om hva dette betyr for deres livssituasjon, identitetsforvaltning, medborgerskap, navigasjon og mestringsstrategier, innenfor en gitt strukturell innramming.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 11:01:17.815671
MODIFIED 2016-08-12 06:02:37.087755+00:00
CREATED 2013-03-27 11:01:17.815671
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)