Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming

Rapporten tilhører rapportseriene NF- rapport .

Dette er en kvalitativ studie, som ser på boligløsninger for mennesker med utviklingshemming. Via intervjuer med mennesker som arbeider i feltet så vel som mennesker med utviklingshemming selv og deres verger og foreldre, utkrystalliseres variasjon så vel som trender knyttet til kommunale strategier og botilbud for personer med utviklingshemming, og ikke minst, disse menneskenes egne opplevelser av ulike måter å bo på

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-13 01:01:03.013532
MODIFIED 2019-03-25 23:00:30.100573+00:00
CREATED 2015-12-13 01:01:03.013532
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)