Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016

BIONÆR er et av Forskningsrådets viktigste programmer innen bioøkonomi. Oxford Research har gjennomført en evaluering av programmets mange aspekter, fra forskningsresultater til organisering, styring og virkemiddelbruk. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over status i programmet, men også å komme med innspill til det videre arbeidet i BIONÆR.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-26 00:00:31.441463
MODIFIED 2018-08-26 00:00:31.833789
CREATED 2018-08-26 00:00:31.441463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)