Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1 : evaluation report

Evalueringen så på organiseringen, planleggingen og administreringen av norsk bistand til Syria og nabolandene slik dette var satt opp på tidspunktet da evalueringen ble foretatt (oktober 2015-mars 2016). Formålet med evalueringen er å bidra til å forbedre norsk bistand til Syria og nabolandene i fremtiden. Evalueringen konkluderer med at planleggingen, organiseringen og administrasjonen av den norske bistanden til Syria i varierende grad har tilrettelagt for «god» bistand.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:12:31.707015
MODIFIED 2016-10-08 22:12:31.717415
CREATED 2016-10-08 22:12:31.707015
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)