Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner

Rapporten tilhører rapportseriene ØF-notat.

"Velkommen inn" er et mentornettverk for innvandrerkvinner som ønsker seg ut på det norske arbeidsmarkedet. Østlandsforskning har fulgt prosjektet i to år og følgeevalueringen har en kvalitativ tilnærming med en kombinasjon av observasjon av mentorrelasjoner og ulike samlinger, og intervjuer med mentorer og prosjektledelse. I tillegg til å dokumentere prosjektet og beskrive prosessen underveis, har Østlandsforskning gjennom følgeevalueringen hatt fokus på noen sentrale forskningstema som har betydning for mentorrollen og mentoring som metode. Temaene har vært 1) intensjon og forventninger, 2) tiltak og prosesser, og 3) resultater og effekter. Følgeevalueringen er gjort på oppdrag for Likestillingssenteret, og er finansiert gjennom FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd fra NAV.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 486.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:28.637195
MODIFIED 2014-08-14 11:43:29.601391+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:28.637195
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)