Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

130 dødsulykker hvor vogntog er innblandet er hentet fra Statens vegvesens dybdestudier av dødsulykker, Ulykkesanalysegruppenes (UAG) rapporter. Disse ulykkene er kodet og analysert med hensyn til 14 risikofaktorer som er funnet i nordisk litteratur om ulykker med tunge kjøretøy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:30.187482
MODIFIED 2016-08-12 06:03:05.681077+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:30.187482
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)