Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

800Gjeld

Rapporten tilhører rapportseriene Oppdragsrapport.

800gjeld — eller 800 45353 — er en nyopprettet telefonbasert tjeneste hvor personer med økonomiske problemer kan ringe og få råd og hjelp til selvhjelp, herunder veiledning om hvor de kan henvende seg lokalt for å få bli hjulpet videre. Samtidig med at tjenesten ble opprettet i november 2009 fikk SIFO i oppdrag å gjennomføre en brukerundersøkelse. Den har vært organisert som et kort telefonintervju i regi av TNS-Gallup. Hovedkonklusjonen er at 800gjeld er meget godt mottatt blant brukerne av tjenesten. Enten vi nå måler dette i termer av fornøydhet med rådene og veiledningen de har mottatt, den servicen og behandlingen de har fått, eller tjenestens tilgjengelighet er det store flertallet meget godt fornøyd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 545.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-19 01:00:40.857321
MODIFIED 2017-02-19 01:00:41.207589
CREATED 2017-02-19 01:00:40.857321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)