Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A baseline study of Norwegian development cooperation within the areas of environment and natural resources management in Myanmar

Myanmar og Norge har nylig igangsatt et langsiktig bistandssamarbeid etter noen år med norsk engasjement hvor hovedvekten har lagt på fredsprosessen og humanitær støtte. Dette gir oss en unik sjanse til å samle inn data som kan gi oss viktige svar på hvilke resultater innsatsen har hatt. I den forbindelse bestilte Evalueringsavdelingen i 2014 en forstudie som består av innsamling og analyse av grunnlagsdata innen utvalgte områder av dette samarbeidet. Hovedformålet med en slik forstudie har vært å muliggjøre bedre evalueringer av norsk innsats i fremtiden.

Det ble besluttet å fokusere på miljø- og naturressursforvaltning, ett av to hovedområder innen norsk utviklingssamarbeid med Myanmar. Studien hadde som hovedmål å etablere og analysere relevante og troverdige grunnlagsdata som beskriver dagens sosioøkonomiske situasjon samt konfliktsituasjonen for relevante målgrupper. I tillegg skulle studien etablere og analysere grunnlagsdata for organisasjonskapasiteten til norske og myanmarske institusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:01:53.313263
MODIFIED 2017-02-14 01:01:53.823595
CREATED 2017-02-14 01:01:53.313263
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)