Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Integra A/S gjennomført en sammenlignende studie (benchmarking) av Luftfartstilsynet. Integra har sammenlignet virksomheten i Luftfartstilsynet med luftfartsmyndighetene i Danmark, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia. Rapporten inneholder funn og tilrådinger om konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:11:50.555342
MODIFIED 2016-10-08 22:11:50.829137
CREATED 2016-10-08 22:11:50.555342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)