Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Rapporten tilhører rapportseriene Oppdragsrapport.

Det utenrettslige tvisteløsningssystemet fungerer i hovedsak bra. men det er på enkelte punkter rom for forbedringer. Systemet har vokst fram over tid uten noen helhetlig plan. Det er store ulikheter i hvordan tvisteløsningsorganene på ulike vare- og tjenesteområder er organisert og fungerer, og tilsvarende variasjoner i tilbud og effektivitet, uten at dette er saklig/faglig begrunnet. I hvilken grad FTU oppfattes som et nøytralt organ og sammenhengen dette har med FRs rolle som interesseorganisasjon og samtidig forvalter av et offentlig tvisteregelverk, blir også drøftet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:17.159863
MODIFIED 2016-11-28 10:00:17.325017+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:17.159863
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)