Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Rapporten dokumenterer en framoverskuende gjennomgang av støtte til energieffektivisering i Ukraina Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), med hovedfokus på Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Initiative (NIU).

NUI ble igangsatt på bakgrunn av militærkonflikten med Russland for å finansiere energieffektivisering for kommunal infrastruktur øst og sør i Ukraina.

Det norske utenriksdepartement har vært den største bidragsyteren til finansiering av programmet, og gjennomgangen ble utført av COWI på oppdrag fra Norad.

Rapporten konkluderer med at NUI programmet har vært et nyttig og varig bidrag til å modernisere viktig offentlig infrastruktur. Rapporten har også flere anbefalinger den fremtidige innrettingen av programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-26 22:00:42.386594
MODIFIED 2019-09-26 22:00:42.630496
CREATED 2019-09-26 22:00:42.386594
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)