Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A Framework for Analysing Participation in Development

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Studien presenterer et generelt rammeverk for å analysere folkelig deltakelse i bistanden; hvordan lokalbefolkningen kan involveres i de tiltak som angår dem og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at de skal kunne delta i og få eierskap til utviklingstiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 622.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-08-02 12:01:41.221750
MODIFIED 2017-05-05 01:01:13.044024+00:00
CREATED 2013-08-02 12:01:41.221750
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)