Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten omhandler institusjonenes årlige rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i utdanningsvirksomheten, studert gjennom 56 rapporter fra 18 ulike institusjoner for perioden 2005 - 2007. Intensjonen med studien er å presentere funn og refleksjoner omkring årlig kvalitetsrapportering på institusjonsnivået som kan bidra til videre tenking og tiltak i forhold til rapporteringens formål og funksjonalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 447.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:10.374797
MODIFIED 2013-02-14 18:13:00.854214
CREATED 2011-05-10 10:08:10.374797
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)