Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres

Rapporten er en re-analyse av kvalitative data fra Fafo-prosjektet No way in, no way out: A study of living conditions of irregular migrants in Norway (Øien og Sønsterudbråten 2011). Den opprinnelige rapporten var basert på kvalitative intervjuer med tjueni irregulære migranter med ulike nasjonaliteter og i ulike aldre, som alle hadde fått avslag på asylsøknaden. Formålet var å skape kunnskap om irregulære migranters levekår sett fra deres perspektiv. I denne re-analysen er målet å utforske motivene avviste asylsøkere har for å flytte ut av mottakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 323.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 01:00:53.850484
MODIFIED 2015-10-16 08:20:19.084267+00:00
CREATED 2015-01-02 01:00:53.850484
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)