Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Rundt en femtedel av norsk bilateral bistand forvaltes av norske frivillige organisasjoner, og organisasjoner med flerårige avtaler med Norad er ansvarlig for mye av dette. Formålet med studien var å få en oversikt over og vurdering av resultatmåling og evaluering i disse organisasjonene og om virksomheten fremmer læring, med sikte på å få råd om organisasjonenes fremtidige arbeid med dette. Seks norske organisasjoner ble vurdert: Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna Norge og paraplyorganisasjonen Digni. Studien omfatter vurdering av kvaliteten på arbeidet og rapportene, opplegget for virksomheten og oppfølging av evalueringene, inkludert samarbeidet med Norad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-26 13:00:35.016028
MODIFIED 2014-08-14 11:48:02.624637+00:00
CREATED 2013-11-26 13:00:35.016028
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)