Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

En syntesestudie av miljøinnsatsen til multilaterale organisasjoner er foretatt av Nordic Consulting Group (NCG) på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad. Den bygger på et begrenset antall nyere evaluerings- og forskningsrapporter valgt ut av Evalueringsavdelingen i samråd med fagfolk på området. NCG reiser spørsmålet om ikke norske bevilgninger bør reduseres for de organisasjoner som i liten grad bidrar med resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 995.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:38.511106
MODIFIED 2016-11-28 10:00:21.979597+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:38.511106
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)