Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016

Fra tidlig på 1990-tallet har Norge vært engasjert i en rekke freds- og forsoningsprosesser. Siden da har dette vært en viktig del av Norges utenrikspolitikk. Det er en bred oppfatning, både i Norge og internasjonalt, at Norge er en nasjon som har en spesiell tradisjon for å fremme fred.

Norge var, sammen med Cuba, tilrettelegger i fredsprosessen mellom de colombianske myndighetene og FARC fra juni 2010 til desember 2016. Evalueringen dokumenterer og analyserer Norges rolle og bidrag i fredsprosessen. Den vurderer ikke resultatene av prosessen og implementeringen av fredsavtalen.

Formålet med evalueringen er å frembringe kunnskap om Norges rolle i denne fredsprosessen, for å bidra til at fremtidig norsk fredsarbeid kan styrkes.

Evalueringen er gjennomført av et team fra evalueringsavdelingen i Norad, med bidrag fra eksterne eksperter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-13 00:01:40.289415
MODIFIED 2018-09-13 00:01:40.350174
CREATED 2018-09-13 00:01:40.289415
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)