Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Rapporten tilhører rapportseriene SIFO oppdragsrapport.

Rapporten er en evaluering av det utenrettslige tvisteløsningssystemet for forbrukersaker i Norge. Tvisteløsningssystemet i Norge har vokst gradvis fram gjennom flere tiår, uten at det på noe tidspunkt hadde vært evaluert. De aktuelle ”stakeholderne”, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Forbrukertvistutvalget (FTU), Forbrukerrådet (FR) og Forbrukerombudet (FO), mente at tiden var inne for en faglig gjennomgang av ulike sider ved virksomheten. Det politiske utgangspunktet var imidlertid ikke at det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge var i akutt krise. Rapporten viste at systemet i mange sammenhenger fungerte rimelig bra, men at det likevel var behov for større eller mindre endringer for å styrke effektiviteten og legitimiteten

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:01:06.208657
MODIFIED 2016-01-08 01:01:06.219473
CREATED 2016-01-08 01:01:06.208657
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)