Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Rapporten tilhører rapportseriene OsloMet skriftserie.

Prosjektet evaluerer IKO-modellen gjennom et klyngerandomisert design. IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging. Modellen er utviklet for at skolene raskere skal komme igang med tiltak for elever som står i fare for å avslutte opplæringen. 42 videregående skoler deltar i evalueringen, hvorav halvparten er blitt randomisert til tiltaksgruppen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-03-08 01:05:19.060617
MODIFIED 2021-03-08 01:05:19.073524
CREATED 2021-03-08 01:05:19.060617
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)