Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å leve med epilepsi

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Denne rapporten beskriver hvordan det er å leve med epilepsi, og hvilken rolle det lokale hjelpeapparatet spiller. Beskrivelsen bygger på to datakilder. En spørreskjemaundersøkelse blant medlemmer av Norsk Epilepsiforbund og en kartlegging av hjelpetiltakene i 18 kommuner. Spørreskjemaundersøkelsen ga 946 svar. Det tilsvarer en svarprosent på 44. Svarene er neppe representative for alle med epilepsi i Norge. Trolig har mange med de største og minste konsekvenser av epilepsien ikke svart. Det betyr at det er større variasjon i livssituasjon og erfaring med hjelpetjenestene blant alle med epilepsi enn blant de som har svart på spørreskjemaene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:02:47.796720
MODIFIED 2015-10-16 08:20:00.257242+00:00
CREATED 2014-10-29 01:02:47.796720
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)