Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

Dette er en rapport fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det konkluderes blant annet med at det fortsatt er et uavklart spørsmål om barnehagene melder for lite til barnevernet. Det som imidlertid kan trekkes ut av resultatene fra kartleggingen er at det sannsynligvis er mulig å øke meldingsandelen fra barnehagene hvis dette er målsettingen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 563.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:02:44.904439
MODIFIED 2015-10-16 08:20:32.520168+00:00
CREATED 2015-04-01 00:02:44.904439
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)