Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Personer som er rammet av hjerneskade eller slag, strever med å bli den personen de en gang var. Oftest erfarer personer etter en hjerneskade forandringer i kapasitet og utholdenhet. En hjerneskade virker i de fleste tilfeller inn på evner til å planlegge og skifte mellom flere aktiviteter. Formålet med prosjektet var å kartlegge personers erfaringer fra endringer i aktiviteter og hvordan de behersket vaner og roller etter traumatisk hjerneskade med sikte på å komme tilbake i arbeid. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - Forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 357.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:01:40.953545
MODIFIED 2017-05-29 02:01:04.414556+00:00
CREATED 2015-03-08 23:01:40.953545
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)