Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse av omfang, åpningstider, type tilbud, kompetanse hos personalet og betydningen for brukerne av åpne barnehager. Det finnes ca. 200 åpne barnehager i Norge. De åpne barnehagene er i snitt godkjent for 30 barn, har 1-2 ansatte og har åpent ca. 12 timer i uka.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:04:48.354516
MODIFIED 2014-08-14 11:50:12.725880+00:00
CREATED 2014-07-18 02:04:48.354516
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)