Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang

Rapporten er en delrapport fra et prosjekt gjennomført av Oslo Economics og Frischsenteret. Prosjektet undersøker årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge. Delrapporten er en litteraturgjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge, herunder betydningen av utviklingen i psykiske lidelser, endret diagnosepraksis og betydningen av psykiske helseproblemer for senere tilknytning til arbeidsliv og utdanning. Aldersgruppen 15 til 30 år vektlegges. Hovedrapporten fra prosjektet vil se nærmere på betydning av ev. endringer i diagnosepraksis, samt betydningen av å få stilt en diagnose for å ende opp med uføretrygd i ung alder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-04 22:00:32.747642
MODIFIED 2019-09-04 22:00:32.987195
CREATED 2019-09-04 22:00:32.747642
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)