Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Årsaksammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner

Oljedirektoratet (OD) har fra august 1999 til juni 2000 gjennomført et industriprosjekt i samarbeid med operatørselskap som har kranoperasjoner på sine installasjoner. Åtte operatørselskap (sju etter sammenslåingen mellom Saga og Hydro) har deltatt i prosjektet. Bakgrunnen for at prosjektet ble igangsatt, var at OD de senere år har registrert en markert øking av hendelser i forbindelse med løfteinnretninger og fallende gjenstander. Noen av disse kunne etter ODs vurdering ha ført til svært alvorlige ulykker. Prosjektets formål har vært å finne fram til årsakssammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner med offshorekraner. Prosjektet har behandlet tilsammen 11. 878 hendelser som er registrert av operatørselskapene i perioden 01. 01. 94 til 31. 12. 99.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:24:02.175742
MODIFIED 2017-05-05 01:00:55.515611+00:00
CREATED 2012-08-08 09:24:02.175742
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)