Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Studien beskriver finansstrømmer til og fra fem FN-organisasjoner: FNS utviklingsprogram - UNDP, FNs barnefond - UNICEF, FNs befolkningsfond - UNFPA, FNs høykommisær for flyktninger - UNCHR, og Verdens matvarefond, WFP. Formålet var å få kunnskap om hvordan midler er brukt det siste tiåret.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:01:11.727526
MODIFIED 2014-08-14 11:49:29.223490+00:00
CREATED 2014-04-16 13:01:11.727526
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)