Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Om lag fem prosent av den norske støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingssamarbeidet blir kanalisert via norske paraply- eller nettverksorganisasjoner. Slike organisasjoner har flere funksjoner. De kan fungere som et mellomledd mellom Norad og mottakerorganisasjonene når det gjelder overføring av midler, kvalitetssikring og tilbakerapportering, de kan bidra til å styrke kapasiteten hos medlemsorganisasjoner eller søsterorganisasjoner i utviklingsland, og de jobber ofte for politisk påvirkning på vegne av sine medlemsorganisasjoner. Evalueringens formål har vært å vurdere hvor hensiktsmessig denne modellen er. Blant spørsmålene er hvilken merverdi organisasjonene tilfører som kan forsvare ekstrakostnadene ved et ekstra organisasjonsledd i utviklingssamarbeidet, og hva som er alternativene. Åtte organisasjoner falt inn under evalueringen; Atlas-Alliansen, Digni, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Forum for Utvikling og Miljø (ForUm), Publish What You Pay Norge (PWYP), Vennskap Nord/Sør, Tørrlandskoordineringsgruppen og LNU - norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Evalueringen har vurdert organisasjonsmodellen, og er ikke en evaluering av den enkelte organisasjon.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:03:40.021503
MODIFIED 2015-10-16 08:20:14.091938+00:00
CREATED 2014-12-11 01:03:40.021503
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)