Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen

Forskningsrådet fikk i desember 2013 i oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet å evaluere Atferdssenteret. Oppdraget fra departementet gitt ut på å opprette en komite som skulle få ansvaret for å gjennomføre evalueringen. Oppdraget besto av tre deler: 1) Evaluering av forskningsproduksjonen, 2) Evaluering av implementeringsvirksomheten, 3) Kunnskapsoversikt om alvorlige atferdsvansker hos barn for å vurdere Atferdssenterets arbeid opp mot andre kunnskapsmiljøer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:11:02.652377
MODIFIED 2016-10-08 22:11:02.955242
CREATED 2016-10-08 22:11:02.652377
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)