Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapporter.

SkatteFUNN-ordningen ble opprettet i 2002 som et tiltak for å stimulere næringslivets forskning og utviklingsvirksomhet (FoU). Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og samlet sluttrapport skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres evaluering av de administrative rutinene. Dette omfatter kvaliteten og effektiviteten i de administrative rutinene, samspillet mellom de ulike aktørene og de administrative kostnadene. I tillegg presenteres evaluering av tilgjengelighet og brukervennlighet ved ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 535.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-28 13:00:23.186230
MODIFIED 2014-08-14 11:48:43.560270+00:00
CREATED 2014-01-28 13:00:23.186230
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)