Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven : rapport

Formålet med denne utredningen har vært å vurdere behovet for og å komme med forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanksjoner og straff i akvakulturloven. Arbeidsgruppen vurderer hvordan valget mellom straff og overtredelsesgebyr skal foretas i praksis. Presisering av hvilke pliktbrudd som kan møtes med straff, vil avklare valget for en del overtredelser. For andre overtredelser vil valget bero på en helhetlig vurdering av overtredelsen om forvaltningen skal anmelde eller selv forfølge overtredelsen. Strafforfølging reserveres for alvorlige overtredelser. Dersom forvaltningen kommer til at et riktig sanksjonsnivå vil være høyere enn øvre tak for overtredelsesgebyr etter bestemmelsen, kan det være et tegn på at det vil være hensiktsmessig å anmelde overtredelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:03:25.276260
MODIFIED 2016-10-06 13:03:25.286488
CREATED 2016-10-06 13:03:25.276260
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)