Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

AdOpera!

AdOpera! er et «kompetanseutviklingsprosjekt» som er finansiert av Norsk kulturråd i perioden 2004–2007. AdOpera! er satt i gang med tanke på å styrke moderne opera og den kunstneriske nyskapingen innen operakunsten. AdOpera! evalueres med tanke på å vurdere ulike sider ved gjennomføringen av prosjektet og gi innspill til videre strategier til utviklingen av arbeidet med moderne opera. I tråd med mandatet skal evalueringen bidra til «ny innsikt i de aktuelle vilkårene for produksjon av moderne opera i Norge».

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 608.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:27.796792
MODIFIED 2013-02-14 18:13:18.825437
CREATED 2011-05-10 10:08:27.796792
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)