Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Kommunal- og regionaldepartementet satte ut et oppdrag om å utrede årsaker til den sterke kostnadsøkningen i budsjettet fra 2008 til 2009. Rapporten fra konsulentene (Fürst og Høverstad ANS) konkluderer med at årsakene er at: 1) den faktiske kostnadsveksten ble høyere enn prisjusteringen av innslagspunktet. 2) økt antall mottakere med behov for ressurskrevende tjenester og mer tjenester til den enkelte som følge av en dreining i type omsorgstjenester som kommunene yter. 3) tidligere underrapportering fanges opp etter hvert som ordningen blir bedre kjent. 4)det er feilrapportering av refusjonskrav fra kommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 364.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.445621
MODIFIED 2017-01-01 04:00:14.237322+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.445621
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)